Οργανωτική & Επιστημονική Επιτροπή

Οργανωτική Επιτροπή

 • Δημητρόπουλος Αναστάσιος, Πρόεδρος Μελισσοκομικού Συλλόγου Αχαΐας
 • Αλιχός Βασίλης, Γραμματέας Μελισσοκομικού Συλλόγου Αχαΐας
 • Μούρτζης Γεώργιος, Ταμείας Μελισσοκομικού Συλλόγου Αχαΐας
 • Ποντίκης Αναστάσιος, Πρόεδρος Μελισσοκομικού Συλλόγου Ιωαννίνων
 • Χριστοδούλου Πασχάλης, Πρόεδρος Μελισσοκομικού Συλλόγου Έβρου
 • Λαζαρίδου Ελισσάβετ, Πρόεδρος Μελισσοκομικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Επιστημονική Επιτροπή

 • Θρασυβούλου Ανδρέας, Πρόεδρος της ΕΕΕΜΣ
 • Γκόρας Γεώργιος, Εργαστήριο Μελισσοκομίας-Σηροτροφίας, Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών,
 • Γκουσιάρης Αλέξανδρος, Μαθηματικός-Μελισσοκόμος
 • Πολυβίου Ανδρέας, Γεωπόνος
 • Κουφοπαύλου Οδυσσέας, καθηγητής στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών