Συνέδριο &  Έκθεση Μηχανημάτων - Εξοπλισμού Μελισσοκομίας 


Το συνέδριο θα είναι τρεις ημέρες και θα υπάρξει παράλληλη έκθεση μελισσοκομικών εφοδίων. Την πρώτη ημέρα θα γίνει έναρξη και συζήτηση μετά των επισήμων σχετική με τα προβλήματα του κλάδου. Η δεύτερη ημέρα θα αφιερωθεί σε επιστημονικά θέματα τα οποία θα καλύψουν συγκεκριμένες ενότητες. Για κάθε ενότητα θα υπάρξει ΠΑΝΕΛ επιστημόνων, οι οποίοι θα τοποθετηθούν σύντομα και στη συνέχεια θα συμμετέχουν στην συζήτηση που θα ακολουθήσει. Η τρίτη ημέρα θα αφορά τα συνδικαλιστικά θέματα. Στα συνδικαλιστικά θέματα θα γίνουν σύντομες τοποθετήσεις σε θέματα που θα προταθούν και θα υπάρξει αρκετός χρόνος για συζήτηση. Οι ενότητες συζήτησης θα προταθούν από τους μελισσοκόμους και θα διαμορφωθούν από την Οργανωτική Επιτροπή.